Hygiëneregels in onze praktijk tijdens COVID-19

We verzoeken patiënten die zich niet fit voelen, verkouden zijn of koorts hebben thuis te blijven. Bel bij deze klachten de afspraak tijdig af. De medewerkers van de praktijk zullen zich ook aan deze voorzorgsmaatregel houden. Neem zelf een groot badlaken van thuis mee, en een kleine handdoek om uw handen af te drogen. Bij […]

Groen licht! Coronavirus Update Mei

Op donderdag 30 april jl. is er groen licht gegeven door het RIVM, het ministerie van VWS en onze brancheorganisatie KNGF om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs weer op te starten. Wij kunnen de zorg die wij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. We hebben voorbereidingen getroffen om u volgens de richtlijnen te […]

Coronavirus Update April

Op 31 maart 2020 heeft de overheid de maatregelen met betrekking tot het coronavirus verlengd t/m 28 april 2020. Maatregelen waar wij ons aan willen en moeten houden. In het belang van uw en onze veiligheid kunnen wij daarom vanaf dit moment geen fysieke behandelingen meer geven. Niet in de praktijk, maar ook niet aan […]

Coronavirus update

Op 23 maart 2020 heeft de overheid de maatregelen met betrekking tot het coronavirus aangescherpt. Maatregelen waar wij ons aan willen en moeten houden. In het belang van uw en onze veiligheid kunnen wij daarom vanaf dit moment geen fysieke behandelingen meer geven. Niet in de praktijk, maar ook niet aan huis. Alleen bij uiterste […]

Wij blijven open voor u – Coronavirus update

Wij blijven open voor u! Vanuit het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) is ons het dringende verzoek gedaan om fysiotherapeutische zorg te blijven verlenen ten behoeve van het ontlasten van andere medici in de eerste- en tweedelijnszorg in deze corona crisis. Onze praktijk blijft daarom geopend voor u en wij helpen u graag.

Coronavirus preventieprotocol Fysiotherapie Burgerhof

Veiligheid voor iedereen: patiënt en medewerker! Zoals u wellicht heeft vernomen via de media zijn de eerste gevallen van mensen die besmet zijn met het Coronavirus in Nederland bekend. Fysiotherapie Burgerhof is zich bewust van het virus en heeft een speciaal preventieprotocol opgesteld om eventuele verspreiding tegen te gaan. Binnen het protocol onderscheiden wij de […]

Hooikoorts & Medical Taping

Het hooikoortsseizoen is weer in volle gang. Wist je dat Fysiotherapie Burgerhof met behulp van Medical Taping de oplossing kan bieden bij hooikoortsklachten? Voor meer informatie over het effect van Medical Taping op hooikoortsklachten klikt u hier.

Fysiotherapie Burgerhof heeft audit behaald

Er heeft recentelijk in onze praktijk een audit plaatsgevonden door Health Care Auditing uit Haarlem. Doelstelling van een audit is om vast te stellen dat de praktijk ten aanzien van registratie kwaliteitsregister, praktijk organisatie en inrichting, hygiëne, privacy en veiligheid, klachtenregeling , methodisch handelen, administratie en verslaglegging en op het gebied van wet –en regelgeving voldoet […]