Wij blijven open voor u – Coronavirus update

Wij blijven open voor u! Vanuit het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) is ons het dringende verzoek gedaan om fysiotherapeutische zorg te blijven verlenen ten behoeve van het ontlasten van andere medici in de eerste- en tweedelijnszorg in deze corona crisis. Onze praktijk blijft daarom geopend voor u en wij helpen u graag.

Geplaatst in Uncategorized.